Сайтът Schüsslersalts.com е създаден с цел да осигури на потребителите първа и обща информация относно Шуслеровите соли на Немския хомеопатичен съюз. Шуслеровите соли на Немския хомеопатичен съюз могат да бъдат открити в много държави по света. Преди да започнете употребата на Шуслеровите соли на Немския хомеопатичен съюз винаги се консултирайте с вашия лекар, аптекар или с листовката в опаковката (на ВАШИЯ майчин език), за да получите изчерпателна и актуална информация, която кореспондира с родината ви.

Този сайт е предназначен само за употреба от лица, които не са с постоянен адрес на територията на Европейския съюз или в Швейцария. Сайтът изрично не е насочен към лица, живеещи в Европейския съюз или Швейцария, където публикуването на тази информация, както е предоставена тук, може да има ограничения. Лица, които са обект на това ограничение във връзка с тяхното местопребиваване, гражданство или по други причини, нямат право да използват този сайт.