Политика за поверителност

Политика

Немският хомеопатичен съюз уважава правото на лична тайна на всеки човек, посетил нашия уебсайт и сме ангажирани със защитата на личната информация. Моля, отделете време, за да прочетете изявлението ни относно политиката за събиране, използване и защитаване на личната информация, която предоставяте чрез сайта.

Тази политика може да бъде променяна от време на време, затова я проверявайте периодично.

Обща информация за всички посетители на сайта

Като посетител на сайта на Немския хомеопатичен съюз вие сте анонимен за компанията. Подобно на много други рекламни сайтове DHU може да използва стандартна технология, наречена "cookie", която изчислява броя на посетителите в различните секции от сайта. "Сookie" са създадени (най- общо казано), за да събират и запазват информация за домейна, от който сте влезли в интернет, датата и часа, в който сте посетили сайта на Немският хомеопатичен съюз и интернет адреса на сайта, от който сте били препратени към нашия сайт. Немският хомеопатичен съюз използва информацията, събрана посредством cookies за статистически цели; да осигури перфектна услуга и подобри сайта си. Сookies не събират лична информация.

Разкриване на личната ви информация

Немският хомеопатичен съюз никога не би продал или споделил информация за потребителите си с маркетолог. Все пак Немския хомеопатичен съюз може да предостави информация на други компании или личности с цел представяне на функционирането на сайта (в полза на интересите ни). Например за изпълняване на поръчки, доставка на пакети, изпращане на поща и електронна поща, анализиране на информация от списъците на нашите клиенти, осигуряване на маркетинг поддръжка и обслужване на клиентите. В тези ситуации, отсрещната страна, която изпълнява поръчка на Немският хомеопатичен съюз, предприема адекватни стъпки, за да предпази информацията ви и да я използва само в полза на Немският хомеопатичен съюз, а не за други цели.

Немският хомеопатичен съюз може също така да разкрие личната в информация в случаи, когато сметне за уместно, за да се спази закона, да се подсилят правата на фирмата или след предварителното ви съгласие. Немският хомеопатичен съюз осъзнава, че известна част от информацията, която споделяте с него посредством сайта, може да бъде от деликатно естество. Съобразно подобна поверителна информация Немския хомеопатичен съюз уважава личните права на потребителите си. Немският хомеопатичен съюз няма да споделя подобна информация извън рамките на фирмата. Немският хомеопатичен съюз ще вложи максимални усилия, за да ограничи разкриването на подобна поверителна информация до степен, разрешена от закона.