Солите на д-р Шуслер помагат за регулирането на баланса на минерални соли в клетките на тялото.

Минералните соли са малки съставни части от клетките ни, но пък от основна важност за тяхното функциониране. Недостигът или дисбалансът на жизненонеобходимите минерали могат да доведат до нарушения във функционирането на клетките или органите.

Можем да си доставяме минералните соли от храната, но така те често не достигат до онази част в организма ни, която се нуждае от тях.

Schuessler salts mode of action

Регулиране на химичните процеси в клетките

Шуслеровите соли балансират и регулират химическите процеси в клетките. Те са произведени по начин, който ги прави лесно усвоими от всички клетки в организма. Д-р Шуслер базира своята терапия върху 12 минерални соли, които нарича „функционални вещества”, тъй като те регулират основните функции в тялото ни и са подходящи за лечението на множество функционални смущения в организма.

Активиране на самолечебните сили на организма

Терапевтичните ефекти, приписвани на Шуслеровите соли, са много. Те помагат за реорганизирането или лечението на дисбаланса на съответните минерали в клетките. Стимулират самооздравителните сили на организма ни по нежен и безопасен начин (буквално без никакви странични ефекти).